Hämeen Rakennus ja Korjaus Oy

Hämeen Rakennus ja Korjaus Oy:n henkilöstön osaaminen perustuu alan koulutuksen lisäksi kymmenissä menestyksekkäästi toteutetuissa rakennus-    ja saneerauskohteissa saatuun käytännön oppiin ja kokemukseen.

 
Yrityksen ydinliiketoimintaa on talonrakennus.   Uudisrakentamistöitä ovat mm. rivi- ja  pienkerrostalokohteet ja halli- ja toimistoraketaminen. Tarvittaessa kohteet toteutetaan myös suunnittele ja rakenna (SR) -periaatteella.

Tyypillisiä korjauskohteita ovat mm. kerrostalojen peruskorjaukset LVIS-töineen, homekorjaukset ja vesivahinkokorjaukset kuivatuksineen.  
 

Yrityksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta on keskittynyt pääasiassa  Kanta-Hämeen   alueelle. Asiakkaita ovat vakuutusyhtiöt, isännöitsijät, kunnat, valtion  yhtiöt, yritykset,   yhdistykset ja yksityishenkilöt.

Työntekijöitä yrityksessä on tällä hetkellä 15 henkilöä. Tavoitteena on kasvaa seudullisesti  merkittäväksi rakentajaksi ja työllistäjäksi.